PROYECTO PARA LA DIAGONAL | Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, Nr. 183/1989